Min fars slægt.

Historien om slægten Svendsen, dens oprindelse og udbredelse.

I den lille landsby Näsum i Christiansstads Len i Sverige fødes der, den 31. marts 1835 en dreng, som ved dåben i Näsum Kirke får navnet Sven Månsson. Forældrene er skomager Måns Johnsson og hans hustru Gunhild Trulsdotter. Sven er deres tredie barn, og senere får han fire søskende mere.

En boelsmand i samme sogn Anders Olofsson og hans hustru Elna Svensdotter, får den 25. august 1829 en datter der ved dåben får navnet Bertha Andersdotter. Bertha har en bror, men om der er flere søskende vides ikke.

Dårlige tider var sikkert årsag til, at der i midten af forrige århundrede udvandrede mange fra Sverige, og en hel del kom til Danmark. Blandt de svenskere der rejste hertil var Bertha Andersdotter og Sven Månsson. De har nok kendt hinanden, før de kom her til Vestjylland, da de jo var fra det samme lille sogn, men dette opklares næppe, derfor må vi holde os til, hvad der står i Kirkebogen.

”Den 19. september 1856 blev viet i Tvis Kirke Ungkarl Sven Månsson  fra Nåsum Sogn, Christiansstads Len i Sverige. 22 år gammel. Pigen Bertha Andersdotter fra Nåsum Sogn, Christiansstads Len i Sverige. 27 år gammel. Begge med attest for vaccination fra læge Bentzon, Holstebro. Forlovere: Andreas Nielsen og Ole Andersen.”

”Den 22. december 1856 født i Tvis Sogn Johan Svensøn, døbt den 1. januar 1857 i Tvis Kirke. Forældre: Indsidder Sven Månsson og hustru Bertha Andersdotter. De bor i Stokvadhus. Faddere: Husmand Andreas Nielsen og hustru Johanne Ephraimdatter af Spangsmose. Husmand Ole Andersen af Lille Gjedbohus, Pigen Ane Marie Nielsen af Stokvad”.

”Den 10. november 1854 fødtes Ane Marie Jensdatter, døbt i Borbjerg Kirke den 17. december 1854. Forældre: Gaardmand Jens Christian Olesen og hustru Karen Thomasdatter, ”Neder Saugstrup”, Borbjerg. Baaren af Gaardmand Christen Laursen og Ane Marie Olesen, ”Sivegaard””.

”Viet i Borbjerg Kirke den 24. maj 1878 Ungkarl Johan Svensøn af Hodsager Sogn født i Tvis Sogn den 22. december 1856. 21½ aar gammel. Døbt den 1. januar 1857, konfirmeret i Hodsager d. 16. april 1871. Pigen Ane Marie Jensdatter, Datter af Gaardejer Jens Chr. Olesen i ”Neder Saugstrup”. 23½ aar gammel. Forlovere: Jens Chr. Olesen – Sven Månsson, Hodsager.

Dette er kort fortalt historien om slægtens oprindelse. Niels Peder Svendsen, Grønbjerg udgiver i 1993 et slægtsregister der bliver grundlaget for dette register.

Gennem årene er registret blevet væsentlig udvidet, dels ved selvstudier og dels  med hjælp fra Jørgen Mejdal’s bog “Tvis Sogn – og dets beboer” fra 1987.

Se registret 

Se Efterslægts tavle

Min mors slægt.

Grønbæk slægtens historie, oprindelse og udbredelse. 

Efter hvad der foreligger, var den af slægten der fæstede gården Mads Kjeldsen. Han nævnes som Fæster  i matriklen af 1688, og i  landstingets “Skøde- og Pantebog” (26 fol. 309) i 1691 og igen (33 fol. 306) i 1703. I skødet af 1689 (25 fol.1) er der for Grønbæk  (Grønbech) anført: Marcus Pedersøn og Mads Kjeldsen.  

Grønbæk forblev fæstegård i 3 generationer herefter  

Det senere oldebarn af Mads Kjeldsen, Kjeld Madsen fik skøde på gården i 1804. I “Skøde og Panteprotokol” for Hjerm-Ginding Herreder, (fol. 40 b) anføres: “Skødet for Kjeld Madsen på hans hidtil i fæste havende gård af Tvis Kloster Gods, Grønbech i Tvis Sogn af Hartkorn 4 Tdr., 6 Skp., 2 Alb.”  Købesummen var 900 Rdl.  Skødet er dateret 18. juni 1804.

Slægtsnavnet anføres som Grønbech, eller Grønbæk med henholdsvis Madsen eller Kjeldsen, foran eller efter.  

Ovenstående er uddrag af indledningen til Lektor Jens Grønbæk’s  ”Et slægtsregister” udgivet i hæfteformat i 1938. Dette register danner grundstammen i mit slægtsregister.

Gennem årene har jeg udvidet slægtsregistret ganske betydeligt efterhånden som jeg har opsporet medlemmer af slægten.

Jeg har forsøgt at holde mig til personer der er bære af slægtsnavnet, men har måttet gå på kompromis, da ikke alle i en given familie er døbt Grønbæk. 

Se slægtsregistret 

Se Efterslægtstavle

Personoplysninger gældende for alle i dette slægtsregister:

Fødestede er opgivet med Dato, Kommune, Sogn “Gård/bygning” eller ‘anden lokalitet’ 

Slægtsgården

Grønbæk har været i slægtens ejer i næsten 300 år.

Efter jeg gennem flere år har forsket i slægtens historie dukkede der en del materiale op om gårdens ejere gennem tiderne.

Dette har jeg fået stykket sammen til en kontinuerlig beretning om gårdens historie fra fæstegård til slægtsgård.

Læs hele beretningen.