Anita, Ulf (Karsten) med pigerne Fiona og Quiana.
Familien bor i Brylle, Fyn
 
Direktøren og Formanden med hovedsæde i Mejdal, Holstebro.
 
Anja, Flemming med børnene Caroline, Lucas og Gry. Familien bor i Kejlstrup, Djursland.